Liberalų Sąjūdis – už vienodas galimybes visoms šeimoms!

Rugpjūčio pradžioje Lietuvos Ryto televizijos organizuojamuose debatuose Liberalų Sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis tapo pirmuoju partijos vadovu Lietuvoje, viešai pareiškusiu pritarimą tos pačios lyties asmenų partnerysčių įteisinimui. Tai – didžiulis žingsnis į priekį Lietuvos LGBT bendruomenei, juolab, jog tai ne vien pirmininko, bet ir visos Liberalų Sąjūdžio partijos pozicija, įtvirtinta rinkimų programoje.

Didžiulis LGBT žmonių entuziazmas dėl E. Masiulio pareiškimo kiek nuslūgo, kai jis Delfi.lt debatuose su A. Čapliku pasakė, jog nepritaria tos pačios lyties asmenų santuokoms ir jų vadinimui šeima. Pastarąjį teiginį greitai pasigavo kairiųjų jėgų aktyvistai, išplatindami visose LGBT žmonėms prieinamuose vietose, taip pat paryškintomis raidėmis įdėdami į seksualinėms mažumoms skirtą lankstinuką, raginantį balsuoti už socialdemokratus. Deja, visur buvo „pamiršta“ paminėti, jog jau kitą dieną E. Masiulis pareiškė, kad galbūt neteisingai interpretavo dabartinį Lietuvos Konstitucijos variantą, o debatuose tenorėjo pasakyti, jog nesiruošia inicijuoti Konstitucijos pakeitimo dėl šio klausimo.

ĮvairiŠeima.lt administracija pabandė susisiekti su Liberalų Sąjūdžio atstovais ir išsiaiškinti jų poziciją šeimos politikos klausimais. Pirmasis atrašė partijos pirmininkas Eligijus Masiulis (sąrašo nr. 1), be jokių užuolankų patikslindamas tvirtą savo poziciją šiuo klausimu: „Kadangi konservatoriams nepavyko pakeisti Konstitucijos ir smulkiai apibrėžti šeimos apibrėžimo, tai, mąstant liberaliai ir logiškai, galima sakyti, kad kiekvienas žmogus sprendžia ar jis su partneriu yra šeima ar ne šeima. Jeigu partnerystę sudarę ar nesudarę du vyrai ar dvi moterys, gyvenančios kartu, laiko save šeima, tai reikia gerbti tokią jų poziciją.“

Taip pat greitai atrašė jaunoji liberalė Jurgita Choromanskytė (sąrašo nr. 25): „Aš nematau jokio baubo ar grėsmės visuomenei ir pan. (kuo gasdina konservatoriai ir kiti), jei tuoksis visi žmonės su visais žmonėmis, kokiais tik norės. <..> Jokia politinė partija nepakeis tūkstantmečiais nusistovėjusios krikščioniškosios ar kitų religijų tvarkos, kad tuokiamos tik skirtingos lyties poros, tačiau kitas klausimas yra valstybinė santuoka ar partnerystė. Nematau jokio skirtumo kaip tai vadinsi. Esmė yra ta, kad valstybė turi tuokti/leisti sudaryti partnerystės sutartį visiems, kas to nori. Taigi ir homoseksulioms poroms.“ Atstovų taip pat teiravomės, kokias teises ir pareigas, jų nuomone, turėtų suteikti partnerystės institutas. Kaip pavyzdį minėjome turto dalybas skyrybų atveju, atleidimą nuo turto paveldėjimo mokesčio, palengvintą tvarką vienas kitą atstovauti gydymo įstaigose, pasinaudojimą Konstitucijoje numatyta teise atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narį teisme, įsivaikinimą. Jurgita ir šiuo klausimu buvo tikra liberalė: „Partnerystės sutartis turi būti visiškai identiška santuokai, t.y. tai, kokios teisės, pareigos, sąlygos ir galimybės atsiranda susituokus civiline santuoka, tokios pat turi atsirasti ir sudarius partnerystės sutartį. Čia be diskusijų.

Bene plačiausią atsakymą pateikė Teisingumo ministro patarėjas, Liberalų Sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto vadovas Tomas Baranovas (sąrašo nr. 27): „Visų pirma – svarbu įvertinti tai, kad Liberalų sąjūdis yra pirmoji ir vienintelė politinė partija per visą tūkstantmetę Lietuvos istoriją, kuri jos lyderio lūpomis pasisako už tai, kad Lietuvoje būtų įteisinta vienos lyties asmenų partnerystė. Suprantu, kad tai sukėlė didelius liberaliai mąstančių žmonių lūkesčius dėl to, kad liberalios vertybės ne tik deklaruojamos, bet ir įgyvendinamos, ir visa po šio pareiškimo sekusi diskusija buvo stebimai ypač įdėmiai ir jautriai. Klausime minėtus žodžius Eligijus Masiulis pasakė „remiamas prie sienos“, berods Delfi diskusijoje su Algiu Čapliku. Verta visgi prisiminti, kad tiek Eligijus Masiulis, tiek ir kiti liberalų lyderiai ne kartą pabrėžė ir atitinkamai Seime balsavo, kad valstybė neturi teisės nustatyti šeimos sąvokos, nes žmogus pats sprendžia, ar jo santykiai su kitais asmenimis laikytini šeima. Pirmieji žengiame nepramintu taku, todėl kelyje pasitaiko ir nesklandumų. Tai nemažina mūsų ryžto drąsiai eiti į priekį, nes turime viziją Lietuvos, kurioje žmonės ne žeminami dėl to, kad jie „kažkokie kitokie“, o laisvai ir atsakingai priima svarbiausius savo gyvenimo sprendimus ir įgyvendina savo svajones.“ Apie partnerystės instituto suteikiamas teises ir pareigas Tomas rašo: „Manau, kad žmonės, pasirinkę partnerystę kaip jiems tinkamą šeimos formą, turėtų naudotis sutuoktiniams taikomomis taisyklėmis paveldint, atstovaujant gydymo įstaigose ir teisminių procesų metu. <..> Kadangi neabejoju, kad vaikams geriau augti šeimoje, o ne valdiškuose namuose, įstatymas galėtų drąsiau leisti įsivaikinti šeimai, nepriklausomai nuo šeimos formos. Manau, kad svarbu kurti palankesnį visuomenės požiūrį į partnerius, todėl ypač svarbus ir švietimo vaidmuo.

Liberalų požiūrį dėstė ir Liberalų Sąjūdžio atstovė Seime, ilgametė Žmogaus teisių komiteto narė Dalia Kuodytė (sąrašo nr. 4): „Manau, kad mūsų pirmininkas – galbūt dėl įtampos, kurios prieš rinkimus tikrai daug – kiek susipainiojo. Mes nekalbame  apie homoseksualių žmonių santuokas prie altoriaus, tačiau visiškai aiškiai pasisakome  už partnerystės instituto visiems, taip pat neišskiriant gėjų bei lesbiečių. Beje, mes sveikinome konstitucinio teismo sprendimą, kuris išaiškino, kad šeima, tai ne tik santuokoje gyvenantys žmonės, tačiau ir žmonės, kuriuos sieja emocinis, dvasinis, intelektualinis ryšys bei bendras ūkis. Mes už šeimų įvairovę – ir tai atsispindi mūsų programoje. Pati rengiau programos dalį apie žmogaus teises, tad galiu atsakingai pasakyti, kad šie teiginiai neatsitiktiniai, o išdiskutuoti bei visiškai atsakingi. Tad prašau nesureikšminti pirmininko šiokio tokio susipainiojimo. Grįžtant prie partnerystės instituto – bent aš manau, kad visus paminėtus klausimus jis turėtų spręsti, kitaip tai nelabai turėtų prasmės. Pripažįstu, kad registruodama TM projektą, kuris eliminavo tokias galimybes homoseksualiems žmonėms, padariau klaidą. Projektą atsiėmėm ir ateityje diskutuojant būtinai dirbsime ne tik su ekspertais, bet ir su suinteresuotais asmenimis bei grupėmis, siekdami paties geriausio rezultato.

Kitas Liberalų Sąjūdžio kandidatas - Gintautas Krilavičius (sąrašo nr. 30) – iš karto prisipažino, jog nėra pats kompetentingiausias asmuo aptarti šeimos politikos klausimus, nes juose dar tik plečia savo žinias, o labiau specializuojasi savivaldos reformavimo ir IT taikymo biurokratijoje srityse. Mums rūpimais klausimais pasiūlė kreiptis į partijos žmogaus teisių klausimų ekspertus, tarp kurių įvardino ir šiame straipsnyje jau minėtus Tomą Baranovą bei Dalią Kuodytę. Tačiau kukliai pradėjęs Gintautas vis tik išdėstė ir savo poziciją: „Manau, kad šiuo laikotarpiu ne tik šeimos politiką, bet ir bendrai žmogaus teisės Lietuvoje yra aktualios ta prasme, kad yra didelis poreikis žmones šviesti šioje srityje. Palaipsniui mažinti „baubų“ skaičių, kad žmonėms taptų įprasta problemų priežasčių ieškoti giliau, jų priežastiniuose ryšiuose, o ne tik jas suversti vienam pasirinktam priešui (kaip beje dažnai būna seksualinių mažumų, imigrantų, kitos rasės žmonių atvejais). Valstybė į šeimos santykius turi kuo mažiau kištis, leisdama žmogui pačiam apsispręsti, ką jis laiko savo šeima. Konstitucijoje yra įtvirtinta šeimos, kaip moralinio  instituto nuostata. Toliau įstatymais šeimos kitaip apibrėžti ar tikslinti nereikia. Reikia palikti žmogui apsispręsti, kas bus jo šeima, o tai ir bus jo ir valstybės moralinis institutas. <..> Dėl partnerystės instituto – iš principo sutikčiau, kad nepaisant seksualinės orientacijos jis turėtų apibrėžti visus teisinius ūkinius klausimus: tai ir turto įteisinimas ir dalybos, ir paveldėjimas ir kiti Tavo minėti dalykai.

Trumpai, bet aiškiai, atsakė Mindaugas Lapinskas (sąrašo nr. 15): „Aš esu liberalas ir gerbiu žmonių pasirinkimus.  Dėl partnerystės – įstatymas turėtų galioti nepriklausomai nuo to, kokių lyčių žmonės partnerystę sudaro – su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis  - paveldėjimo, atstovavimo ir pan.  Dėl įsivaikinimo – manau, kad vaikui augti su mylinčiais tėvais šeimoje yra geriau, nei vaikų namuose. Norėčiau, kad tai suprastų ir didesnė mūsų visuomenės dalis.

Panašią nuomonę išdėstė ir buvęs Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis (sąrašo nr. 8): „Liberalų Sąjūdis aiškiai įvardija savo nuostatas. Mes pasisakome už žmonių teisę į privatų gyvenimą, jų laisvą pasirinkimą. Pasisakome už partnerystės įteisinimą. Ką tiksliai talpins savyje įstatymas (kokias teises ir pareigas) sunku detaliai atsakyti, bet neabejotinai daugiau, negu tik turtiniai-ūkiniai santykiai.

Trumpiausio, bet ne mažiau liberalaus komentaro sulaukėme iš Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus (sąrašo nr. 3): „Pritariu vienos lyties [asmenų] partnerystei ir ne tik dėl turto reikalų. Gerbiu žmonių teisę gyventi privačiai su kuo jie nori.“ Ir pridūrė „Kuo daugiau liberalų kitame Seime, tuo daugiau atramos žmogaus asmeninio gyvenimo gerbimui!

Skaitant Liberalų Sąjūdžio atstovų atsakymus ir žvelgiant į jų balsavimus Seime (čia bei čia), tenka sutikti su ministru – Liberalų Sąjūdis žmogaus asmeninį gyvenimą gerbia labiausiai ir vieningiausiai iš visų Lietuvos politinių partijų.

 

2 Comments įrašui "Liberalų Sąjūdis – už vienodas galimybes visoms šeimoms!"

 1. Vaidotas sako:

  Atsakymai gražūs, bet reiktų pastebėti, kad ir liberalai ne tokie vieningi, pavyzdžiui, šie Liberalų sąjūdžio nariai taip atsiliepia apie homoseksualumą:
  Algis Petras Krutkevičius – „Reikėtų vengti šį reiškinį demonstruoti viešai (pvz.: gėjų eitynėse)“;
  Jolanta Ada Januitienė – „Toleruoti gal ir nereikėtų“;
  Renatas Saladžius – „Mano nuomonė, tai yra liga, bet juos turime priimti tokius kokie jie yra.“;
  Šarūnas Skučas – „Reikia neskriausti ir neniekinti kitokių žmonių, tačiau reklamuoti ir propaguoti tai, o ypač jaunimo tarpe (kas tampa vis dažnesniu reiškiniu) – tikrai neleistina. Šiems žmonėms turėtų būti teikiama kvalifikuota psichologų pagalba, nes jie yra labiau morališkai pažeidžiami. Tokia pagalba turi būti anonimiška“.

  Žodžiu, jei balsuosit, būtinai reitinguokite.

 2. admin sako:

  Vaidotai – taip, visokių žmonių yra visokiose partijose, bet beveik visi Jūsų išvardinti asmenys net į pirmą šimtuką Liberalų Sąjūdžio sąraše nepakliūna. O dabar atsiverskite LSDP pirmąjį dešimtuką ir pamąstykite, kaip gerai būtų, jei nors pusė iš ten esančių mąstytų bent taip.

Parašykite komentarą