Marija Aušrinė Pavilionienė: įvairių formų šeimų interesai turi būti išgirsti

Ar keičiantis šeimos sampratai, politikoje turėtų būti atstovaujamos įvairios šeimos?

Šeimos samprata mūsų valstybėje kinta, nes Lietuva yra ES narė ir turi laikytis lygių galimybių politikos. Lietuvos mokslininkai, politikai, žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos prisideda prie įvairių šeimos formų sampratos sklaidos mūsų šalyje. Tačiau šeimos formų įvairovei priešinasi Katalikų bažnyčia, tradicinės šeimos bendruomenės ir tradiciškai mąstantys politikai, kurie savo stereotipiniu mąstymu pažeidžia žmogaus teises ir laisves, laisvą pasirinkimą kuriant privatų asmeninį gyvenimą. Didžiuodamiesi šeimos tradicijų saugojimu jie stabdo realių visuomenės santykių raidą, paverčia Lietuvą ES provincija.

Įvairių formų šeimos interesai turi būti išgirsti vyriausybiniu lygiu, politiniu lygiu, nes įvairių formų šeimos nariai yra Lietuvos piliečiai. Politikai turėti rūpintis bet kurios formos šeima, nes darni šeima yra tikra užuovėja nuo visuomeninių krizių.

Tradiciškai mąstantys politikai šeimos klausimą sąmoningai paverčia probleminiu prieš Seimo rinkimus, taip mėgindami gauti daugiau rinkėjų balsų. Tai įrodo istoriniai faktai: 2008 m. rinkimams artėjant buvo sukurta šeimos politikos koncepcija, kuri suskaldė tautą; prieš 2012 m. rinkimus konservatoriškai mąstantys politikai mėgino perrašyti LR Konstituciją, įtvirtinant joje šeimos kaip skirtingų lyčių santuoką.

Rūpestis įvairių formų šeimos išlikimu turėtų būti visų politinių partijų susitarimo dalykas. Tačiau iki šiol Lietuvoje to nėra. Atvirkščiai, politinių partijų vadai puikuojasi savo neišprusimu ir nepagarba žmogaus teisėms.

Ką reikėtų daryti žmonėms, kurie norėtų, kad jų balsai būtų išgirsti, o politikai nepamirštų ir po rinkimų?

Žmonės turėtų tapti drąsūs ir aktyvūs, jei nori, kad jų šeimų įvairovė būtų pripažinta. Tradicinis požiūris į šeimą Lietuvoje nepakis be visuomenės paramos pažangiai mąstantiems politikams. Arba Seime turėtų susiformuoti nauja pažangiai mąstanti dauguma, kuri pajėgtų vieningai keisti Lietuvos šeimos politikos įstatymus. Visuomenės istorija rodo, kad žmonių protestai verčia politikus keisti įstatymus, tačiau tam būtina, kad Lietuvos piliečiai aktyviau dalyvautų pažangios valstybės kūrime ir valdyme.

Politikams svarbūs rinkėjų balsai, nes politikai turėtų dirbti žmonėms. Dogmatiškųjų politikų demaskavimas, jų minčių viešinimas ir kritika, naujo požiūrio į šeimą akcentavimas turėtų keisti visuomenės požiūrį į šeimą. Pagaliau mūsų visuomenė turėtų suvokti, kad negalima palikti žmonių likimų ribotai mąstantiems politikams, kad reikia ir patiems aktyviai dalyvauti kuriant ir saugant savo privatų gyvenimą, nes žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Savo bailumu, keliaklupsčiavimu prieš dogmatišką Bažnyčią ir dogmatiškai mąstančius politikus, nevyriausybines organizacijas žmonės leidžia jiems žaloti privatų gyvenimą.

Lietuva žengė svarbų žingsnį Apsaugos nuo smurto artimoje erdvėje įstatymu įvardindama smurtą šeimoje visuomeniniu nusikaltimu. Valstybės mėginimas įstatymiškai reguliuoti šeimos formas taip pat yra nusižengimas, nes ir tarptautiniai, ir nacionaliniai žmogaus teisių dokumentai saugo privatų žmogaus gyvenimą.

Ką Jūs norėtumėte nuveikti kitos kadencijos Seime?

Jei būčiau išrinkta į Seimą, toliau dirbčiau žmogaus teisių, moterų teisių, vaikų teisių, lytinių mažumų teisių, lygių galimybių įgyvendinimo srityse. Norėčiau, kad būtų priimtas reprodukcinių teisių įstatymas, sukurtas įstatymų pamatas palankioms jaunimo sveikatos apsaugos sąlygoms kurti. Kad būtų įteisintas lytinis švietimas Lietuvos mokyklose, nes lytiškumas yra asmenybės formavimosi esminė dalis. Kad būtų priimtas partnerystės įstatymas, vaikų nemušimo įstatymas, išgyvendintos žmogaus patyčios. Didelį dėmesį skirčiau švietimo, mokslo, kultūros įstatymų tobulinimui. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstatymo tobulinimui, ką ir veikiu dabar dalyvaudama darbo grupėje. Ir, žinoma, rašyčiau, rašyčiau straipsnius, kurie ardytų fundamentalizmo, dogmatiško mąstymo pamatus.

Kodėl žmonės turėtų balsuoti už socialdemokratų partiją ir reitinguoti Jus rinkimuose?

Žmonės turėtų balsuoti už socialdemokratų partiją, nepaisant kai kurių partijos narių riboto požiūrio į šeimą, nes ši partija siekia socialinio teisingumo, pasisako už žmogaus teises ir laisves, lygias galimybes, socialinių grupių lygybę, įgyvendina lyčių kvotų sistemą, siūlo konkrečius socialinės gerovės kūrimo būdus.

Žmonės galėtų balsuoti už mane todėl, kad niekada neišdaviau savo pažiūrų, nuosekliai reiškiau pagarbą žmogaus orumui ir gyniau jį ne žodžiais, o savo visuomenine savanorės ir Seimo nario veikla.

Ko palinkėtumėte „Įvairioms šeimoms“?

Įvairioms šeimoms linkiu išmokti kautis už savo būtį, nes gyvenimas prabėgs besiskundžiant tarptautinėms žmogaus teisių gynimo institucijoms, ieškant palankesnių politikų šeimos įvairovės politikai gerinti, liekant visuomenės užribyje ir savitai naudojantis nuskriaustųjų pozicija. Galiu kaip palinkėjimą priminti žinomą transformuotą internacionalo frazę – įvairios formos šeimos, vienykitės.

VŠĮ Įvairovės ir edukacijos namai

Parašykite komentarą