Margarita Jankauskaitė: visuomenės įvairovė yra turtas, kurį būtina puoselėti

Ką manote apie „šeimos“ sąvokos vystymąsi Lietuvoje?

Šeima, kaip institutas, nuolat evoliucionuoja veikiama ekonominių, socialinių aplinkybių. Jos formos tampa vis įvairesnės, nes moderniai visuomenei būdinga gyvenimo būdų įvairovė. Išsivysčiusios demokratijos visuomenėse ši įvairovė pripažįstama ir raginama plėtoti tokias politikas, kurios remtų šeimas. Parama šeimai turi būti integrali socialinės politikos dalis, nes šeimą turi visi žmonės. Taigi galvojant apie ekonominės raidos strategijas, formuojant įmonių ar organizacijų darbo kultūrą, plėtojant socialines programas ar strategijas svarbu prisiminti, kad žmonės yra ne tik „darbiniai vienetai“, bet gyvi žmonės, kurie turi pasirūpinti savo artimaisiais. Vienu atveju tai ‒ vaikai, kitu – senyvo amžiaus ar negalią turintys šeimos nariai. Taigi „šeimos klausimas“ turėtų būti integruotas į bendrąją socialinį teisingumą užtikrinančią valstybės politiką, bet nepateikiamas kaip koks nors autonomiškas reiškinys. Tai, kad Lietuvoje buvo sukelta tokia isterija dėl šeimos sampratos, rodo, kad dar nesame modernūs ir nesuvokiame, kad visuomenės įvairovė yra jos turtas, kurį būtina puoselėti.

Ką norite padaryti ateinančiame Seime? Į kokias temas atkreipsite dėmesį, kokius įstatymų projektus norėsite pristatyti?

Žadu dirbti toje srityje, kurią geriausiai išmanau, esu sukaupusi patirtį dirbdama nevyriausybinėje organizacijoje. Žadu aktyviai pasisakyti už įstatymus (jų pataisas), kurie susiję su smurto prieš moteris, vaikus ir kitus pažeidžiamus asmenis prevencija, socialinių paslaugų plėtojimu vaikams, senyvo amžiaus ar negalią turintiems žmonėms, užtikrina aukštojo mokslo prieinamumą visų socialinių sluoksnių žmonėms, nuoseklią migracijos ir naujų piliečių integracijos politiką, didesnę gamtos ir gyvūnų teisių apsaugą. Esu tvirtai įsitikinusi, kad teisė į šeimą yra fundamentali visų be išimties žmonių teisė, kurią įtvirtina Visuotinė žmogaus teisių konvencija, todėl remsiu įstatymą, įteisinantį vienalytę santuoką.

Kaip pasiekti politikus, kad šie rinkėjus iš tiesų išgirstų (prieš rinkimus ir po jų)?

Seimo rinkimai suteikia puikią progą deleguoti atstovus, kurie galėtų išsakyti grupės poziciją, kartu apsaugodami žmonių privatumą. Todėl svarbu ateiti į rinkimus ir išreikšti savo poziciją, Situacijoje, kai bendras rinkėjų aktyvumas yra mažas, o kandidatų į Seimą skaičius rekordiškai didelis, kiekvienas balsas gali nulemti rinkimų baigtį. Taigi kiekvieno(s) rinkėjo(s) balsas yra labai svarbus. Jisai svarbus ir patekusiems į Seimą, nes, viena vertus, politikei(-ui) labai svarbu žinoti aktualijas, vadinasi, būtina bendrauti su nevyriausybinių organizacijų atstovais, bet, antra vertus, svarbi ir atstovaujamos grupės parama – palaikymas suteikia daugiau energijos kovoti. Išdrįskime ginti savo teises.

Kalbant apie LGBT šeimas, ar sutinkate su nuomone, kad partnerystė pakankamai užtikrintų šeimų, auginančių vaikus, teises?

Jokios socialinės grupės (kalbėtume apie moteris, vyrus, etnines grupes, jaunimą ir t. t.) nėra homogeniškos, LGBT – taip pat. Todėl priimant bet kokius įstatymus turi būti įvertintas jų faktinis poveikis įvairiais aspektais. Partnerystės įstatymas yra tik kompromisas, tarpinė stotelė, kurioje verčiau neužtrukti, nes asmens lytinė orientacija neturi būti segregacijos ar diskriminacijos priežastimi, todėl LGBT žmonės privalo turėti visas politines, pilietines ir socialines teises.

VŠĮ Įvairovės ir edukacijos namai

Parašykite komentarą