Ko iš tikrųjų reikia, kad vaikai būtų laimingi?

Dauguma tėvų norėtų, kad jų vaikai būtų laimingi. Jie kartais ir susituokia „dėl vaikų“ , o net iškilus didelėms problemoms, vengia skirtis – „dėl vaikų“. Politikai svarsto įstatymų pakeitimus, kurie priverstų gyventojus gimdyti vaikus ir rinktis santuoką. Tačiau ar tai iš tiesų veikia vaikų gerovę taip, kaip tikimasi?

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokslininkai (Bradshow ir Richardson, 2009 m., tyrimas 27 Europos valstybėse) parodė, kad priešingai dažnai teigiamai nuomonei, šeimos „pilnumas“ pats savaime neturi įtakos vaiko gerovei. Vaiko gerovę apibrėžia sveikata, santykiai su svarbiais žmonėmis, materialinė padėtis, saugumas, mokymasis, namų aplinka, ir pasitenkinimas savo gyvenimu.

  1. Sveikata – apima ne tik nesergamumą pagrindinėmis ligomis, bet ir dantų valymą kasdien ir daugiau nei kartą per dieną, fizinį aktyvumą, tinkamą maistą (pakankamai vaisių, daržovių). Ar žinote, kad vaikų gerovę labai veikia alkis? Jei mokykloje vaikas nuolat badauja, jis negali mokytis, išsilieja ant aplinkinių vaikų, ir tt.
  2. Santykiai su svarbiais žmonėmis – vaikas jaučiasi puikiai, jei sutaria su tėvais, bendraklasiais. Vaikų gerovei neturi įtakos, ar tėvai susituokę, ar yra du, ar vienas, ar daugiau tėvų. Svarbiausia, kad santykiai būtų geri. Tėvų skyrybos taipogi  nepablogina vaiko gerovės, jeigu po skyrybų vaikas išlaiko gerus santykius su visais jam svarbiais žmonėmis.
  3. Materialinė padėtis – ši yra gera, jei vaikas turi pakankamai knygų, mokymosi įrankių, jei vaikas negyvena skurde. Kaip rodo įvairūs tyrimai, skurdas labai veikia vaikų gerovę. Šeimai turėtų užtekti pinigų bent savaitei atostogų ne namuose, šildymui, sveikiems maisto produktams.
  4. Saugumas – patyčias patiriantis, smurtą šeimoje (nepriklausomai nuo teisinės padėties) patiriantis vaikas yra nesaugus. Nesaugumą taip pat sukelia atiminėjami daiktai, fizinės bausmės ar gąsdinimas jomis.
  5. Mokymasis – vaiko gerovė susijusi su jo gebėjimu gerai skaityti, skaičiuoti, suprasti pasaulį.
  6. Namų aplinka – vaiko gerovė susijusi su pagrindinių patogumų turėjimu namuose, techniškai tvarkingu būstu, neužterštumu, savo erdvės turėjimu namuose.
  7. Vaiko pasitenkinimas savo gyvenimu – vaiko gerovė susijusi su paties vaiko vertinimu, ar jis yra sveikas, ar nesijaučia atstumtas, perkrautas darbais namie ir mokykloje.

Taigi, tyrimai rodo, kad šeimos statuso teisinis „pavizavimas“ niekaip nėra susijęs su vaikų gerove. Labiausiai su ja susiję materialiniai rodikliai.  Tarp šeimos ekonominio saugumo ir vaiko gerovės yra svarbių tiesioginių ir netiesioginių sąsajų.

Tačiau tai nereiškia, kad didesnės tėvų pajamos visada užtikrins laimingą vaiko gyvenimą. Netinkamai naudojami pinigai vaikui gali padaryti ir didelės žalos. Be to, vaikas nebus laimingas, jei siekdami materialinės gerovės, tėvai nuolat dirbs ir tegalės pabučiuoti savo vaikus miegančius.

Vaikui, be visų kitų dalykų, reikia tėvų laiko – jis glaudžiai susijęs tiek su sveikata, tiek su santykiais su svarbiais žmonėmis, tiek su kitais rodikliais.

Literatūra:

Visvaldas Legkauskas. Vaiko ir paauglio psichologija: šiandienos iššūkiai. 2013. Vilnius: Vaga.

Bradshaw, J. and Richardson, D. (2009) An index of child well-being in Europe, Child Indicators Research, 2, 3, pp. 319-351.

Parengė: VŠĮ Įvairovės ir edukacijos namai

Parašykite komentarą