Dešimt dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti apie vaiko išlaikymą

Tiek vienišiems tėvams (mamos), tiek kartu ar atskirai gyvenančių asmenų poroms kartais iškyla klausimas: kam priklauso išlaikymas, kokio dydžio jis turi būti?

Toliau pateikiame dešimt dalykų, kuriuos reikėtų žinoti apie išlaikymą:

1.      Išlaikymas priklauso vaikui, o ne jo tėvui ar mamai. 

Išlaikymo pinigų nereikėtų skirti savo poreikiams tenkinti. Iš vaiko išlaikymui skirtų pinigų reikia išlaikyti vaiką, o likusius pinigus, jei tokių yra, atidėti į taupomąją sąskaitą.

2.      Išlaikymą turi užtikrinti vaiko tėvai, t.y. asmenys, nurodyti vaiko gimimo pažymėjime. 

Lietuvoje tai gai būti tik vienas tėvas ir viena motina. Kalbant apie vienalytes poras, išlaikymo pareigos neturi vaiko nebiologinis tėvas ar motina, tačiau ji gali atsirasti ir donorui, jei būtų nustatyta jo tėvystė. Tėvai nustatomi pagal gimimo faktą ir vaiko gimimo registravimo dokumentus, bei tėvystę įrodžius teismo sprendimu (atlikus DNR tyrimus).

3.      Teisė į išlaikymą nepriklauso nuo tėvų santuokinės padėties.

Vaikas turi teisę į išlaikymą, neatsižvelgiant į tai, ar jo tėvai buvo ar yra susituokę.

Po skyrybų (teisinių ar faktinių) tėvai neišsiskiria su vaikais ir privalo juos išlaikyti. Iš kartu negyvenančio asmens priteisiama suma neturi visiškai padengti išlaidų vaikams – vaiką išlaiko abu.

 4.      Išlaikymo dydis – mažiausiai 400 litų per mėn.

Išlaikymo dydis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį, ir kiekvieną kartą sprendžiamas individualiai. Rekomenduojama – mažiausiai 400 litų per mėn.

5.      Išlaikymą turi užtikrinti net tie tėvai, kurių valdžia yra apribota.

Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai tėvai nebeišlaiko savo vaikų (kartu nebegyvena, nebemoka už būsto ir mokymosi išlaidas). Tol kol vaikas neįvaikintas, o tik globojamas kitoje šeimoje ar globos namuose, tėvai turi išlaikyti vaiką. Tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau nei už trejus metus.

6.      Išlaikymo pareiga  nedingsta mirus ar jos atsisakius.

Teisiškai negalioja išlaikymo atsisakymas – t.y. vieno iš tėvų pareiškimas, kad ji(s) nenori vaiko išlaikymo pinigų, arba pareiškimas, kad atsisako visų tėvo/motinos teisių bei pareigų, įkaitant išlaikymą.

Jei iš vieno iš tėvų buvo priteistas išlaikymas, tačiau jis mirė, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniams, kiek leidžia paveldimas turtas.

7.      Išlaikymas gali nesibaigti su pilnametyste.

Paprastai sulaukus pilnametystės, išlaikymo pareiga pasibaigia. Tačiau jei vaikas yra neįgalus ir nedarbingas, jį toliau reikia išlaikyti. Taip pat ši pareiga tebegalioja, jei vaikas vis dar mokosi mokykloje arba įstoja į universitetą, kolegiją (dieninį skyrių). Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, teismas gali nustatyti, kad net ir po 21 m. studentui reikalingas išlaikymas. Jei vaikas emancipuojasi  - tampa savarankišku (visiškai veiksniu) išlaikymo pareiga išnyksta. Tai įmanoma nuo 16 m., pvz.  vaikui susituokus.

8.      Išlaikymo dydį galima koreguoti

Jei iš esmės pasikeitė turtinė padėtis ir kitos aplinkybės, išlaikymo dydį gali keisti teismas. Be to, kai yra keli vaikai, išlaikymo dydis gali koreguotis atsižvelgiant į aplinkybes (pvz, jei vienas vaikų serga, jam skiriama daugiau pinigų).

9.      Išlaikymą galima gauti ir iš užsienyje gyvenančių tėvų

Pagal 2011 m. įsigaliojusį Išlaikymo reglamentą (Nr. 4/2009), tiesiogiai galiojantį ir Lietuvoje, išlaikymą supaprastinta tvarka galima prisiteisti ir iš užsienyje gyvenančių tėvų. Visose valstybėse, išskyrus Daniją ir Angliją, sprendimai dėl išlaikymo vykdomi be papildomų pripažinimo procedūrų. Anglijoje sprendimą galima vykdyti ne pagal Išlaikymo reglamentą, o pagal Europos vykdomojo rašto procedūrą (Reglamentas Nr. 805/2004).

10.  Jei išlaikymas nemokamas, galima kreiptis į Garantinį fondą.

Jei visai nemokama išlaikymo suma, arba jinai mokama tik kartais, ne visa, reikėtų dėl sprendimo vykdymo kreiptis į anstolius. Tačiau jei  pajamos slepiamos ir jų išieškoti neįmanoma,  galima taip pat kreiptis į Vaikų išlaikymo garantinį fondą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tiesa, šis fondas moka ne didesnę kaip 1,5 MGL dydžio išmoką vienam vaikui per mėnesį.

Parengė VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“

Parašykite komentarą